{h1}
άρθρα

Έλεγχοι στην ανάπτυξη των ταξιδιωτών

Anonim

Το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής Σχεδιασμού και η Πολιτική Σχεδιασμού για τις Ιστοσελίδες Ταξιδιωτών δημοσιεύτηκαν και οι δύο τον Μάρτιο του 2012.

Το Παράρτημα 1 της Πολιτικής Σχεδιασμού για τις Ιστοσελίδες Ταξιδιωτών ορίζει τους «τσιγγάνους και τους ταξιδιώτες» και τους «ταξιδιώτες που ταξιδεύουν» για τους σκοπούς της πολιτικής σχεδιασμού:

 • Οι τσιγγάνοι και οι ταξιδιώτες νοούνται: «Πρόσωπα νομαδικής συνήθειας της ζωής ανεξάρτητα από τη φυλή ή την προέλευσή τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που, λόγω μόνο των δικών τους ή των οικογενειακών ή οικογενειακών τους αναγκών, εκπαιδευτικών ή υγειονομικών αναγκών ή γηρατειών, έχουν πάψει να ταξιδεύουν προσωρινά ή μόνιμα, αλλά εξαιρουμένων των μελών μιας οργανωμένης ομάδας ταξιδιωτικών εκθετών ή τσίρκων που ταξιδεύουν μαζί.
 • Ταξιδεύοντας εκθέτες σημαίνει: «Μέλη μιας ομάδας που διοργανώνεται με σκοπό τη διοργάνωση εκθέσεων, τσίρκα ή εκπομπών (είτε ταξιδεύουν μαζί είτε όχι). Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, λόγω των δικών τους ή των οικογενειών τους ή των εξαρτώμενων από αυτούς, περισσότερο τοπικά μοντέλα εμπορικών, εκπαιδευτικών ή υγειονομικών αναγκών ή γήρατος έχουν πάψει να ταξιδεύουν προσωρινά ή μόνιμα, αλλά αποκλείουν τους Τσιγγάνους και τους Ταξιδιώτες όπως ορίζονται ανωτέρω . '

Οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την εκτίμηση της ανάγκης για τοποθεσίες και την εξακρίβωση της πενταετούς προσφοράς κατάλληλων τοποθεσιών. Οι τοπικές αρχές μπορούν να καταρτίσουν κοινά αναπτυξιακά σχέδια σε βάση εγκάρσιας εξουσίας για να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στον προσδιορισμό τοποθεσιών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεσμεύεται να εφαρμόζει την πολιτική σχεδιασμού ισότιμα ​​και δίκαια σε όλους, ωστόσο δεσμεύεται επίσης να σχεδιάζει πολιτικές που προστατεύουν τις ευαίσθητες περιοχές και την πράσινη ζώνη. Οι υπουργοί αναφέρουν ότι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την ανεπαρκή προστασία αυτών των περιοχών και ότι μια μικρή μειοψηφία των ταξιδιωτών αγνοεί τους κανόνες σχεδιασμού και καταλαμβάνει γη με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Ως αποτέλεσμα, στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, η κυβέρνηση δημοσίευσε μια διαβούλευση για να ζητήσει απόψεις σχετικά με προτάσεις για την τροποποίηση της εθνικής πολιτικής σχεδιασμού και της πολιτικής προγραμματισμού για τις περιοχές ταξιδιώτη:

 • Για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα σχεδιασμού ισχύει δίκαια και ισότιμα ​​τόσο για τους κατοίκους της κοινότητας όσο και για τους ταξιδιώτες.
 • Ενίσχυση της προστασίας των ευαίσθητων περιοχών και της πράσινης ζώνης.
 • Για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της μη εξουσιοδοτημένης κατοχής γης.
 • Να ζητήσουν σχόλια σχετικά με νέες βελτιωμένες οδηγίες προγραμματισμού για τους ταξιδιώτες, οι οποίες υποστηρίζουν την αξιολόγηση των αναγκών του ταξιδιώτη από τις τοπικές αρχές και διευκρινίζουν πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προειδοποιήσεις προσωρινής διακοπής.
 • Να απαιτηθεί μόνο από τις τοπικές αρχές να σχεδιάζουν να παρέχουν ιστότοπους για τον αριθμό των ταξιδιωτών που θα μπορούσαν εύλογα να περιμένουν.

Προτείνεται επίσης να αφαιρεθούν οι λέξεις «ή μόνιμα» από τους ορισμούς των τσιγγάνων και των ταξιδιωτών και των ταξιδευτών, ώστε οι τοπικές αρχές να σχεδιάσουν μόνο να ανταποκριθούν στην ανάγκη ομάδων που ταξιδεύουν πραγματικά. Άλλες εφαρμογές θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και ο εγκατεστημένος πληθυσμός.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Στέγασης Μπράντον Λιούις είπε, «Δεν θα καθίσουμε και θα επιτρέψουμε στους ανθρώπους που παραβιάζουν τον νόμο να επωφεληθούν στη συνέχεια από την προστασία που μπορεί να προσφέρει. Έχουμε ήδη ενισχύσει τις εξουσίες που έχουν τα συμβούλια να επιβάλλουν τους κανόνες σχεδιασμού και να αναλαμβάνουν δράση κατά των παραβιάσεων που τροφοδοτούν τις κοινοτικές εντάσεις. Αυτό όχι μόνο θα αντιμετωπίσει την κατάχρηση του συστήματος, αλλά θα αποτρέψει τις μακρόχρονες περιπτώσεις όπως το Dale Farm. Τα μέτρα που προτείνονται σήμερα προχωρούν ακόμη περισσότερο και θα καταργήσουν το διεστραμμένο κίνητρο των συμβουλίων να μην ενεργούν όταν οι ταξιδιώτες αγνοούν τους κανόνες σχεδιασμού και δημιουργούν μη εξουσιοδοτημένους χώρους.

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2014.

Στις 31 Αυγούστου 2015, η πολιτική αναθεωρήθηκε για να ενισχυθεί η θέση των τοπικών αρχών σχεδιασμού. Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, εάν μια τοπική αρχιτεκτονική αρχή δεν μπορεί να αποδείξει την επικαιροποιημένη προσφορά τεσσάρων ετών παραδοτέων τοποθεσιών, αυτό θα έπρεπε να αποτελεί σημαντική εξέταση κατά τη μεταγενέστερη απόφαση σχεδιασμού σχετικά με τις αιτήσεις χορήγησης προσωρινής χωροταξικής άδειας. Ωστόσο, η εξαίρεση από το σημείο αυτό είναι εκεί όπου η πρόταση ορίζεται σε γη ως:

 • Πράσινη ζώνη.
 • Τοποθεσίες που προστατεύονται από τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους.
 • Τοποθεσίες που ορίζονται ως περιοχές ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
 • Τοπικό πράσινο χώρο.
 • Περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς.
 • Εθνικά Πάρκα (ή τα Broads).

Επιπλέον, όταν υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη περιοχή μεγάλης κλίμακας που έχει αυξήσει σημαντικά την τοπική ανάγκη και η περιοχή υπόκειται σε αυστηρούς και ειδικούς περιορισμούς σχεδιασμού, δεν υπάρχει υπόθεση ότι η τοπική αρχή σχεδιασμού πρέπει να προγραμματίσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιοχής του ταξιδιώτη γεμάτος.

Επιπλέον, κάθε αίτηση μόνιμης τοποθεσίας από κάποιον που δεν ταξιδεύει θα θεωρείται κατά τον ίδιο τρόπο με μια αίτηση από τον εγκαταστημένο πληθυσμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην αναθεωρημένη πολιτική σχεδιασμού για ιστότοπους επισκεπτών.

Συνιστάται

Διατμητική δύναμη

Διακοσμητική τέχνη

Ομάδα CIC BIM 2050